De Goede GGZ (boekreview)

De stap van ZIEKEN-zorg naar GEZONDHEID-zorg

De huidige Geestelijke Gezondheidszorg werkt niet en schiet ernstig te kort. Lange wachtlijsten, wisselende behandelaren, niet goed werkende en langdurige therapieën; het is maar een kleine greep uit een groot aantal klachten die je hoort over de GGZ. Roepen wat niet goed gaat, is één ding, maar hoé het dan wel moet, dat is een ander verhaal.

In het boek “De Goede GGZ” wordt de huidige situatie aangekaart en onderbouwd aan de hand van cijfers. Maar daar blijft het niet bij; de schrijvers doen ook een voorstel hoe een “Goede GGZ” er uit zou moeten zien. Onderbouwen dit en komen met concrete voorstellen. Dat maakt dit boek zo boeiend.

Hieronder de video van het boekreview. (tekst loopt door onder de video)

Definitie gezondheid

Als je mensen behandeld, dan moet je daar een doel voor hebben. Geestelijke Gezondheidszorg roept een beeld op dat je klaar bent met behandeling als je “gezond” bent. Maar wannéér ben je dan gezond? Wat is nou precies de definitie van “gezondheid”?

Volgens het WHO (World Health Organization) is gezondheid

een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Als je bovenstaande als definitie en dus als doel houdt, dan leg je lat wel érg hoog. Binnen deze voorwaarde is dan nagenoeg iedereen ziek op deze wereldbol. Iemand “gezond” maken is met deze definitie onhaalbaar.

Daarbij komt dat we momenteel compleet zijn doorgeslagen met diagnosticeren. De DSM telt maar liefst 250 ziektes wat impliceert dat maar liefst 24% van de bevolking een “hersenziekte” heeft en professionele behandeling nodig heeft. Als mens willen we graag persoonlijk geholpen worden, d.w.z. gesprekken één op één. Dit zijn vaak langdurige trajecten die veel geld kosten waarbij de kans op genezing niet heel groot is. Dat blijkt wel uit de cijfers in dit boek. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om te beseffen dat deze manier van behandelen onmogelijk is.

Een zinvol bestaan

De huidige manier van behandelen haalt mensen weg uit hun eigen omgeving. In weze raken mensen geïsoleerd van hun eigen sociale netwerk. De focus ligt op de ziekte en het bestrijden van deze ziekte. Op deze manier neemt de ziekte een steeds groter deel in van iemands leven. Buiten het feit dat dit afhankelijkheid in de hand werkt, leidt dit doorgaans ook tot vermindering van het zelfvertrouwen en het verlagen van het zelfbeeld.

De schrijvers pleiten voor meer ruimte voor het benadrukken van de gezondheid die elk mens óók heeft. Om mensen meer de focus te geven om wat ze nog wél kunnen en ze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te laten. Op deze manier blijven mensen feeling houden met de maatschappij en leren zij dat ze vooral ook deel uitmaken van deze maatschappij. Door mensen te helpen om weer betekenisvolle doelen te vinden in hun leven, krijgen ze ook weer de regie over hun eigen leven. Dit zet ze in hun kracht, maakt ze onafhankelijker en geeft ze ook meer zelfvertrouwen.

Lagere ziektekosten

Door betere voorlichting, praktische hulp in de eigen sociale omgeving, een grotere rol voor de huisartsenpraktijken, e-learning en nog veel meer, wordt niet alleen de client beter en positiever; de kosten voor Geestelijke Gezondheidszorg nemen ook aanzienlijk af.

En dat geld kan dan weer besteed worden om mensen die echt een bed nodig hebben, ook daadwerkelijk te kunnen helpen. Want het zijn juist deze mensen, die nu letterlijk & figuurlijk dikwijls in kou staan.

Aangepaste taal

Enige kanttekening die ik maak is dat ik het niet makkelijk vond om te lezen. Op de cover van het boek staat:

“Nieuwe concepten, aangepaste taal, betere organisatie”.

Wat mij betreft mag de taal in dit boek nog wel wat meer aangepast worden. Ik las er alsnog veel vakjargon in en kwam woorden tegen die ik niet of nooit tegenkom in het alledaagse leven. Dat vind ik jammer en een gemiste kans. De voorstellen in dit boek zijn mijns inziens zo waardevol dat iedereen dit zou moeten weten én lezen. Ik pleit er dan ook voor dat er een verkorte en praktische uitgave komt die toegankelijk is voor iedereen. Persoonlijk geloof ik in het grote getal, en daar bedoel ik mee dat als de ideeën uit dit boek door de grote massa gedragen wordt, het een grotere draagkracht creëert en daarmee sneller verwerkelijkt zal worden.

En dat is echt hard nodig!

Bianca Dekker

Bianca Dekker

Bianca Dekker is de oprichter van PTSS de Baas en de opleidingen-site PTSS Academy. Zij is ervaringsdeskundige en bekend auteur van veel aan trauma gerelateerde artikelen.

Andere artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Lezingen

Recente Berichten

Volg ons op Facebook

Ik heb een vraag

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan PTSS de Baas