Missie

Over PTSS de Baas

“Door meer kennis over PTSS, hoe het ontstaat, wat je kunt doen en wat voor behandelingen er zijn, kun je betere keuzes maken en je leven weer in eigen hand nemen.”

“HET IS MIJN MISSIE OM MENSEN MET PTSS WEER IN HUN KRACHT TE ZETTEN EN LEIDER TE WORDEN OVER HUN EIGEN LEVEN”

Waarom ik dit doe…

Jaarlijks wordt bij steeds meer mensen PTSS gediagnostiseerd.

Doorgaans slaan behandelingen niet aan, of wordt de diagnose pas erg laat gesteld. Vaak hebben mensen dan al een lange lijdensweg achter de rug. PTSS is een ziekte die niet alleen veel omvattend is, maar ook behoorlijke schade kan toebrengen in het persoonlijke leven van degene die hier aan lijden, maar ook hun omgeving. Mensen hebben vaak geen idee wat er met hun aan de hand is en hun wereld wordt steeds kleiner. Het zelfvertrouwen daalt tot een nulpunt.

Informatie over PTSS is beperkt en/of versnipperd.

Je bent afhankelijk van de kennis en kunde van je behandelaar. Kennis en ervaring ontbreekt echter bij vele hulpverleners. Hierdoor schiet de aangeboden hulp tekort of is verkeerd. PTSS openbaart zich op velerlei vlakken waardoor er vaak een verkeerde diagnose wordt gesteld en dito behandeling. Vaak is het meer een symptoombestrijding dan een daadwerkelijke behandeling. Succes wordt dikwijls niet behaalt omdat het trauma in de weg staat. Veelal wordt er gericht op stabiliseren door middel van gesprekken en medicatie.

Ondertussen vreet de PTSS zich als een parasiet een weg naar binnen waar het steeds grotere schade toebrengt.

Mensen kunnen uiteindelijk steeds minder goed functioneren en raken arbeidsongeschikt. Dit resulteert vaak ook in verlies van baan. Het zelfvertrouwen, wat al enorm is afgenomen, daalt tot een nulpunt. Thuis blijft het ook niet onopgemerkt. Door de constante overprikkeling krijgen veel mensen met PTSS ook relatieproblemen. Uiteindelijk kan deze ziekte zo invalideren, dat men werkelijk alles kwijt raakt; baan, relatie, gezin, huis.

Ik wil dit doorbreken en ben daarom met PTSS de Baas gestart.

Door praktische informatie te bundelen over wát PTSS is en wat er zoal aan gedaan kan worden, onstaat er meer inzicht en begrip. Je bent dan beter in staat om keuzes te maken die bij jou passen. Er is namelijk niet zoiets als “one-size-fits-all” en al zeker niet op het gebied van PTSS. Stop met onnodig lijden, krijg meer grip op je PTSS en wordt de leider over je eigen leven.

Gratis e-boek: "PTSS, Hoe zit dat nou...?"

 

Het is overzichtelijk, praktisch en makkelijk te lezen.

Ook zeer geschikt om met je omgeving te delen, wel zo makkelijk,

want hóe leg je uit wat je precies mankeert?